Bất động sản lạc quan, Sacombank đặt mục tiêu xử lý 20.000 tỷ nợ xấu

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh đặt mục tiêu và định hướng giải pháp xử lý nợ xấu cho toàn hệ thống ngân hàng này đến cuối năm 2017: phải đảm bảo xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu.

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh đặt mục tiêu, đến cuối năm 2017 nhà băng này phải đảm bảo xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu

Chủ tịch Sacombank Dương Công Minh đặt mục tiêu, đến cuối năm 2017 nhà băng này phải đảm bảo xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2017. Bên cạnh kết quả kinh doanh, việc thực hiện Đề án tái cơ cấu và đẩy mạnh hoạt động xử lý nợ xấu cũng được lãnh đạo ngân hàng chia sẻ.

Theo đại diện Sacombank, những định hướng lớn của nhà băng này trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu hiện nay gồm: Tái cấu trúc tổ chức, con người đảm bảo tính xây dựng – kế thừa, lấy sự ổn định hệ thống làm trọng tâm. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh trên cơ sở phát huy cho được thế mạnh nội tại của Sacombank về mạng lưới, con người, thương hiệu, sản phẩm, chiến lược kinh doanh. Tái sắp xếp lại hoạt động của mạng lưới giao dịch và các công ty con và ngân hàng con theo định hướng chiến lược lấy phát triển nông thôn để hỗ trợ thành thị…

Đáng chú ý, Chủ tịch Sacombank đặt mục tiêu và định hướng giải pháp xử lý nợ xấu cho toàn hệ thống Sacombank đến cuối năm 2017 phải đảm bảo xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu.

Mục tiêu này được đưa ra trên cơ sở nhận định tích cực về sự thuận lợi khách quan của thị trường bất động sản, về cơ chế, chủ trương cũng như hành lang pháp lý thông qua Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu và các cơ chế của Đề án tái cấu trúc Sacombank.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, hoạt động kinh doanh của Sacombank đã có sự chuyển biến. Tổng tài sản đạt 352.683 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư lần lượt tăng 10,1% và 9,7% so với đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 428 tỷ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong thời gian qua, Sacombank đã tự xử lý được 845 tỷ đồng nợ xấu, thu hồi 247 tỷ nợ bán VAMC. Đối với tài sản nhận cấn trừ nợ, gán nợ, Sacombank cũng đã xử lý và thu hồi 1.039 tỷ đồng, giảm dần các khoản phải thu, giảm 4,5% so đầu năm.

Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'

Please leave this field empty.

 Từ khóa: