Tiến độ xây dựng La Astoria Quận 2

Tiến độ xây dựng căn hộ  La Astoria  : –  La Astoria giai đoạn 2 đang được thi công phần móng và đảm bảo đúng như tiến độ cam kết quý 4/2018 giao nhà. – La Astoria giai đoạn 1...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng căn hộ La Astoria thi công – đúng tiến độ cam kết ngày 15/08/2016 Dự án căn hộ La Astoria đã cất nóc  và đảm bảo đúng như tiến độ cam kết. Dưới đây là một...  xem chi tiết

Tiến độ xây dựng căn hộ La Astoria thi công – đúng tiến độ cam kết ngày 15/06/2016 Dự án căn hộ La Astoria đang được thi công và đảm bảo đúng như tiến độ cam kết. Dưới đây là...  xem chi tiết

Tiến độ căn hộ La Astoria thi công – đúng tiến độ cam kết ngày 15/02/2016 Dự án căn hộ La Astoria đang được thi công  và đảm bảo đúng như tiến độ cam kết. Dưới đây là một số...  xem chi tiết

Tiến độ căn hộ La Astoria thi công – đúng tiến độ cam kết ngày 15/01/2016 Dự án căn hộ La Astoria đang được thi công  và đảm bảo đúng như tiến độ cam kết. Dưới đây là một số...  xem chi tiết

Tiến độ căn hộ La Astoria thi công – đúng tiến độ cam kết ngày 15/11/2015 Dự án căn hộ La Astoria đang được thi công  và đảm bảo đúng như tiến độ cam kết. Dưới đây là một số...  xem chi tiết

Tiến độ căn hộ La Astoria thi công – đúng tiến độ cam kết ngày 15/10/2015 Dự án căn hộ La Astoria đang được thi công  và đảm bảo đúng như tiến độ cam kết. Dưới đây là một số...  xem chi tiết

Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'

Please leave this field empty.