Nhà mẫu căn hộ Jamona Heights Quận 7 – 2PN

Căn hộ mẫu 2PN dự án Jamona Heights Quận 7 được xây dựng trong khuôn viên dự án Jamona Heights. Quý khách hàng có thể tham quan căn hộ mẫu tại vị trí dự án đang xây dựng. Hoặc quý khách hàng có thể tham khảo hình ảnh căn hộ mẫu hoặc video dưới đây.

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 - Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0937.098.890

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 – Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0948.97.97.90

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 - Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0937.098.890

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 – Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0948.97.97.90

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 - Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0937.098.890

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 – Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0948.97.97.90

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 - Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0937.098.890

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 – Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0948.97.97.90

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 - Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0937.098.890

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 – Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0948.97.97.90

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 - Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0937.098.890

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 – Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0948.97.97.90

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 - Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0937.098.890

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 – Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0948.97.97.90

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 - Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0937.098.890

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 – Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0948.97.97.90

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 - Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0937.098.890

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 – Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0948.97.97.90

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 - Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0937.098.890

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 – Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0948.97.97.90

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 - Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0937.098.890

Thiết kế căn hộ mẫu 2PN Jamona Heights Quận 7 – Gọi xem nhà mẫu + Nhận bảng giá 0948.97.97.90

Thông tin chi tiết bán hàng vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc bán hàng dự án Jamona Height Quận 7
Hotline bán hàng Jamona Height Quận 7 : 0937.098.890 – 0973.098.890
Hoặc đăng ký nhận bảng giá theo form mẫu dưới đây

Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'

Please leave this field empty.